O benefici

 

SIMPatická benefiční aukce

Aukce uměleckých děl bude 19.3.2015 v krásném sále Rytířská v sídle České spořitelny, která akci zaštituje. Česká spořitelna se v letošním roce stala hlavním partnerem projektu užitečného a velmi ojedinělého projektu mobilní aplikace. Smyslem mobilní aplikace SIMPatické kavárny je propagace  tréninkových kaváren z České republiky a přivést běžné hosty do těchto kaváren a tím pomoci jak kavárně, tak i lidem, kteří zde pracují nebo se zde učí. Pomocí aplikace bude možné zjišťovat informace o kavárnách, připravovaných akcích a samozřejmě se ke kavárně pomocí mapy navigovat.

 

O SIMPu

SIMP je vzdělávací organizace, která se specializuje na podporu znevýhodněných osob, a to formou zvýšení jejich kvalifikace a pomoci při uplatnění na trhu práce a pomocí zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků. Organizace se zabývá i tvorbou vzdělávacích programů, tvorbou metodik, provádí analýzy v oblastech zaměstnanosti, EU fondů, rovných příležitostí a občanské společnosti. Propaguje rovné příležitosti, integraci a inkluzi. Poskytuje poradenství sociálně právní a personální.

SIMP již od roku 1999 poskytuje pomoc, vzdělání i zaměstnání lidem s handicapem. Jednou z aktivit je i podpora lidí se zdravotním handicapem formou výuky a zaměstnávání v tréninkových kavárnách či dílnách.

 

Mobilní aplikace SIMPatické kavárny

Společnost SIMP, o.s. ve spolupráci s Česku spořitelnou, a.s. a PROFINITEM vytváří mobilní aplikaci, která propaguje tréninkové kavárny po celé republice. Smyslem je podpořit povědomí o těchto kavárnách u široké veřejnosti.

Tréninkové kavárny to v současné době vůbec nemají jednoduché. A již řada jich musela svůj provoz ukončit. Mobilní aplikace má běžné hosty přivést do těchto kaváren a tím pomoci jak kavárně, tak i lidem, kteří zde pracují nebo se zde učí.

Mobilní aplikace nese název SIMPatické kavárny (zkratka slov Smysl, Integrace, Motivace, Podpora), podle zřizovatele mobilní aplikace. Každá kavárna si nechává svoje jméno, pod kterým bude v mobilní aplikaci dohledatelná.

Tréninková kavárna je ta, kde jsou zaměstnáni nebo v roli učňů lidé znevýhodnění z titulu zdravotního postižení (např. duševního, fyzického, mentálního) nebo sociálního (např. maminky, které pečují o děti handicapem). Pracují zde jako pekaři, číšníci. V rámci svých možností mají vliv na chod celých kaváren, v případně potřeby s podporou a vedením pracovních asistentů. Je to pro ně veliká šance, jak se něco naučit a později uspět na pracovním trhu bez ohledu na to, jaké znevýhodnění mají.

Účelem mobilní aplikace je dodat uživatelům mobilní aplikace informace o existenci kavárny v lokalitě, kde se potencionální zákazník kavárny nachází. Uživatel získá i další základní informace o kavárně: základní přehled o nápojovém lístku a případných akcích, které kavárna provozuje a pomocí propojení s mapami se může nechat ke kavárně navigovat.

Mobilní aplikace bude volně ke stažení a bude sloužit primárně pro nové i stávající zákazníky tréninkových kaváren.
Více o simpu na:
www.simp.cz (stránky jsou v rekonstrukci)
ttp://www.akademie-simp.webnode.cz/
www.simpaticka-kavarna.webnode.cz